Odpadové hospodářství

 

Podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech

§ 12 Předcházení vzniku odpadu, je každý občan České republiky povinen při své činnosti předcházet vznik odpadu, omezovat jeho množství a nebezpečné vlastnosti. Podle § 13 je každý povinen nakládat s odpadem pouze stanoveným způsobem, tedy podle tohoto zákona.

 

KAŽDÝ OBČAN JE ZE ZÁKONA POVINNEN TŘÍDIT VEŠKERÝ ODPAD NA JEDNOTLIVÉ SLOŽKY - SKLO, PAPÍR, PLAST, KOV, TETRAPAK, JEDLÉ OLEJE, TEXTIL, STAVEBNÍ ODPAD, VELKOOBJEMOVÝ, HŘBITOVNÍ, NEBEZPEČNÝ, BIOODPAD A KOMUNÁLNÍ ODPAD.

 

Důležité odkazy a webové stránky

logo.png

eko_250x101_Samosebou-Logo-RGB.png

Nevíte si rady kam který odpad patří? Podívejte se na stránky Samosebou Kam co patří, kde najdete seznam a přesný popis, jak správně Vaše odpady roztřídit. Nebo navštivte stránky Jak třídit

 

Slovník Samosebou

Šifra mistra třídiče

Třídění odpadu ve Zlínském kraji

 

Naučná a poučná videa od Samosebou

 Naučná a poučná videa od Moje odpadky

 

 Návodů a rad jak správně třídit je spousta, ale každý člověk musí sám chtít něco změnit a nedělat to jen kvůli slevě na poplatcích.

 

 

 

Tříděný odpad

KAŽDÝ OBČAN JE ZE ZÁKONA POVINNEN TŘÍDIT VEŠKERÝ ODPAD NA JEDNOTLIVÉ SLOŽKY - SKLO, PAPÍR, PLAST, KOV, TETRAPAK, JEDLÉ OLEJE, TEXTIL, STAVEBNÍ ODPAD, VELKOOBJEMOVÝ, HŘBITOVNÍ, NEBEZPEČNÝ, BIOODPAD A KOMUNÁLNÍ ODPAD.

 

 Přehled recyklačních symbolů

Leták v PDF 

samosebou-prehled-recyklacnich-symbolu.jpg

 

Papír a plast

Pytlový sběr tříděného odpadu - plastů a papíru, zajišťuje firma Biopas s.r.o., Kroměříž, stejně jako vývoz tzv. zvonů na tříděný odpad - plast, papír, bílé a barevné sklo. 

 

Umístění kontejnerů:

Plast - žlutý kontejner

Zlobice - u č.p. 120 (Husének), u č.p. 13 (stará hospoda), u č.p. 23, u č.p. 77 (Obecní úřad), u dětského hřiště v "Ohradě"

Bojanovice - u č.p. 7 (knihovna)

Žluté pytle - plast se vyváží 1x měsíc dle harmonogramu

 

Článek od Ekokom recyklace plastů

 

Papír - modrý kontejner

Zlobice - u č.p. 13 (stará hospoda)

Bojanovice - u č.p. 7 (knihovna)

Modré pytle - papír - 1x 2 měsíce dle harmonogramu

 

 Články od Ekokom

 PLAST a PAPÍR  a NÁPOJOVÉ KARTONY

 

 

 Harmonogram svozu 2022 zde - PDF

 

 2022

ŽLUTÉ PYTLE MODRÉ PYTLE

07. 01. 2022

07. 01. 2022
04. 02. 2022  
04. 03. 2022 04. 03. 2022

01. 04. 2022

 
13. 05. 2022 13. 05. 2022
10. 06. 2022  
08. 07. 2022  
05. 08. 2022 05. 08. 2022
02. 09. 2022  
14. 10. 2022 14. 10. 2022 
11. 11. 2022  
09. 12. 2022 09. 12. 2022 

 

 

Leták v PDF PLASTY.jpg 

 

Do modrých pytlů nebo kontejnerů patří také nápojové kartony tzv. TetraPak

Leták v PDF

PAPIR.jpg

Leták v PDF

NAPOJOVY-KARTON.jpg

 

Textilní odpad

Textilní odpad sbíraný do uzavřených kontejnerů zajišťuje firma Textil Eco a.s., provozovna Boskovice.  

 

Umístění kontejnerů:

Zlobice - u č.p. 13 (stará hospoda), u dětského hřiště v "Ohradě"

Bojanovice - u č.p. 7 (knihovna)

Pokud budou nádoby na textilní odpad plné, dejte prosím vědět na OÚ Zlobice, budeme urgovat jeho vyvezení.

Leták v PDF

manualcotridit.jpg

 

 

Jedlé oleje

Sběr čistých jedlých olejů (beze zbytků jídla aj.) ideálně v  plastových lahvích (při vhazování do určené nádoby by se např. skleněné obaly mohly poškodit, a tím znehodnotit celý obsah sběrné nádoby) zajišťuje firma Černohlávek OIl.

 

Umístění kontejnerů:

Zlobice - u č.p. 13 (stará hospoda)

Bojanovice - u č.p. 7 (knihovna)

 

Sklo

Skleněný odpad se sbírá do kontejnerů ("zvonů"), a to jak to zvonů zelených - na barevné sklo, tak do zvonů bílých - na čiré sklo. Vývoz kontejnerů zajišťuje firma Biopas s.r.o., Kroměříž

 

Umístění kontejnerů:

Sklo bílé:

Zlobice - u č.p. 13 (stará hospoda), u č.p. 120 (Husének)

 

Sklo barevné:

Zlobice - u č.p. 13 (stará hospoda), u č.p. 120 (Husének)

Bojanovice - u č.p. 7 (knihovna)

 

Články od Ekokom - SKLO

 

Leták v PDF

SKLO.jpg

 

Kovový odpad

Kovový odpad každoročně sbírá Sdružení dobrovolných hasičů Zlobice, a to vždy na jaře a na podzim, termíny svozů se upřesňují s ohledem na aktuální situaci. Na drobný kovový (víčka od jogurtů, plechovky, víčka od nápojů a jiné kokové obaly od potravin aj.) jsou kontejnery v obou obcích umístěny:

Zlobice - U č.p. 13 (stará hospoda)

Bojanovice - U č.p. 7 (knihovna)

Dále mohou občané využít jakýkoli sběrný dvůr, který se kovovými odpady zabývá.

 

Takže Hliník nestěhovat do Humpolce, ale do nádob na kovy! 

 

Do sběrných nádob na kovy nepatří předměty, které nejsou vyrobeny z kovu, ani těžké nebo toxické kovy (olovo, rtuť apod.).
Do sběrných nádob na kovy nepatří ani baterie a elektroodpad.

Také tam nepatří předměty kovové jen z nějaké části – jedná se o tzv. kombinované obaly. Třeba ty s kovovým vnitřkem, typicky sáčky od koření či od kávy, patří do směsného odpadu, výjimku tvoří nápojové kartony.

 

Články od Ekokom - KOVY

 

Leták v PDF

KOVY.jpg

 

 

 

ČLÁNKY OD EKOKOM - DALŠÍ ODPADY

 

Nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad se odváží cca 4x ročně, vždy 2x v jarních měsících, a poté 2x v podzimních měsících. (většinou březen a duben, září a listopad). Tyto termíny se následně upřesňují po domluvě se svozovou firmou. Svoz zajišťuje firma EKOTERMEX a.s.

 

 

Biologicky rozložitelný odpad ("zelená hmota")

V období vegetačního růstu, vždy až po vyhlášení začátku termínu svozů, je zelená hmota svážená vždy v pondělí a v pátek (mohou nastat výjimky, na které budou občané upozorněni) po předchozí domluvě buďto přímo s pracovníky obce nebo ohlášením na Obecním úřadě ve Zlobicích v úředních hodinách nebo telefonicky anebo e-mailem.

 

 

 Velkoobjemový odpad

Velkoobjemový odpad je po domluvě s Obecním úřadem odevzdán do kontejnerů, které jsou poté podle potřeby odváženy firmou Biopas s.r.o., Kroměříž, na skládku odpadu DEPOZ Zdounky

 

 Hřbitovní odpad

Nádoba - kontejner, na hřbitovní odpad, je umístěn vedle vstupu na hřbitov - u menší branky. Tento kontejner je vyvážen dle potřeby firmou Biopas s.r.o., Kroměříž na skládku odpadu DEPOZ Zdounky

 

Stavební suť

Menší množství stavební suti je možné po předchozí domluvě s Obecním úřadem ve Zlobicích, uložit na místo jím určené (tzn. zaměstnanci obce se domluví přímo s občanem, kam odpad uloží).

Pokud má občan větší množství stavebního odpadu, může jej za úplatu uložit v Recyklačním závodu Resta-Dakon v cihelně u Lutopecen (č.p. 84) nebo v Kojetíně - Křenovská 1386, 752 01 Kojetín.

Dále má možnost uložit menší množství odpadu, po předložení občanského průkazu s adresou trvalého pobytu 76831 Zlobice, ve Sběrném dvoře Morkovice na adrese Uhřická 396, 768 33 Morkovice.

Otevírací doba sběrného dvora Morkovice od 2.11.2021

     Úterý - Čtvrtek

od 8:00 do 16:00

 

 

Komunální odpad

Sběr a svoz komunálního odpadu pro Obec Zlobice zajištuje firma Biopas s.r.o., Kroměříž. Nádoby na odpad má obec od firmy pronajaty, a jejich vývoz probíhá 1x14 dní.

Odpad je dále převážen na překladiště do Morkovic, které zajišťuje Mikroregion Morkovsko spolu s Technickými službami Morkovice, a z překladiště je odpad odvážen a dále využit firmou SAKO Brno, a.s. 

 

Četnost svozu - 1x14 dní - lichý týden

Nádoba - plechová o objemu 120 l

 

Obecně závazné vyhlášky - ZDE

 

Leták v PDF

ZBYTKOVY-ODPAD.jpg 

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.zlobice-bojanovice.cz

Registrujte se zde

 

Meteostanice Zlobice ▼

weathercloud.net

wunderground.com

 

Důležitá telefonní čísla

112 - integr. záchr. systém
155 - služba první pomoci
158 - policie
150 - ohlašovna požárů
1239 - plyn - poruchy
800 225 577 - E.ON - poruchy
573 331 271 - voda - poruchy
607 993 244 - voda - poruchy

604 338 358 - Pošta Partner

Důležitá telefonní čísla.docx (10,6KB, .docx)

Informace pro členy ČSTV

       
 
 
 
Hlasová funkce je omezena na 200 znaků

23. 9. Berta

Zítra: Jaromír

 

Pomoc Ukrajině

Pomoc dodávky energií

Seniorská obálka

Hlášení rozhlasu

Integrovaná doprava Zl. kraje

 11.10.2022

 

Projekty

financované

pomocí dotací

 

2020 - Dotace - MK Přihlásek, Zlobice

2020 - Dotace - Výsadba u poldru Zlobice

2020 - Dotace - Zvodnělý poldr Zlobice

2020 - Dotace Zlínského kraj - TJ Sokol Zlobice + foto

2019 - Protipovodňová opatření Zlobice.pdf

2018 - Dotace - Pořízení kompostérů a drtiče pro obec Zlobice.Pdf

2016 - Dotace z rozpočtu Zlínského kraje-zásahové vybavení.pdf 

Poděkování Zlínskému kraji - JSDH.pdf

2013 - Poděkování Zlínskému kraji-hasičská stříkačka.Pdf   

Poděkování kříž Zlobice  

                    Poděkování - kříž Zlobice.docx (450,2KB, .docx)

         

   Charita pomáhá  spolu to zvládneme   

                  Charita pomáhá.Pdf (244,4KB, .Pdf)

portal.gov.cz

www.mestaobce.cz

Telefonní seznam

phone.quick.cz

www.czechpoint.cz

 
 
       
 
 
 
Hlasová funkce je omezena na 200 znaků

Návštěvnost stránek

282434
Zlobice Bojanovice