Odpadové hospodářství

 

Podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech

§ 12 Předcházení vzniku odpadu, je každý občan České republiky povinen při své činnosti předcházet vznik odpadu, omezovat jeho množství a nebezpečné vlastnosti. Podle § 13 je každý povinen nakládat s odpadem pouze stanoveným způsobem, tedy podle tohoto zákona.

 

 Naučná a poučná videa od Moje odpadky!

 https://www.youtube.com/c/MOJEODPADKYOFFICIAL/videos

 

 

Komunální odpad

Sběr a svoz komunálního odpadu pro Obec Zlobice zajištuje firma Biopas s.r.o., Kroměříž. Nádoby na odpad má obec od firmy pronajaty, a jejich vývoz probíhá 1x14 dní.

Odpad je dále převážen na překladiště do Morkovic, které zajišťuje Mikroregion Morkovsko spolu s Technickými službami Morkovice, a z překladiště je odvážen a dále využit firmou SAKO Brno, a.s. 

 

Četnost svozu - 1x14 dní - lichý týden

Nádoba - plechová o objemu 120 l

 

Obecně závazné vyhlášky - ZDE

 

 

Tříděný odpad

 

KAŽDÝ OBČAN JE ZE ZÁKONA POVINNEN TŘÍDIT ODPAD NA JEDNOTLIVÉ SLOŽKY - SKLO, PAPÍR, PLAST, KOV, TETRAPAK, JEDLÉ OLEJE, TEXTIL, STAVEBNÍ ODPAD, VELKOOBJEMOVÝ, HŘBITOVNÍ, NEBEZPEČNÝ, BIOODPAD A KOMUNÁLNÍ ODPAD.

 

 

Papír a plast

Pytlový sběr tříděného odpadu - plastů a papíru, zajišťuje firma Biopas s.r.o., Kroměříž, stejně jako vývoz tzv. zvonů na tříděný odpad - plast, papír, bílé a barevné sklo. 

 

Umístění kontejnerů:

Plast - žlutý kontejner

Zlobice - u č.p 120 (Husének), u č.p. 13 (stará hospoda), u č.p. 23, u č.p. 77 (Obecní úřad), u dětského hřiště v "Ohradě"

Bojanovice - u č.p. 7 (knihovna)

Žluté pytle - plast se vyváží 1x měsíc

 

Papír - modrý kontejner

Zlobice - u č.p. 13 (stará hospoda)

Bojanovice - u č.p. 7 (knihovna)

Modré pytle - papír - 1x 2 měsíce

 

Harmonogram svozu zde - PDF

ŽLUTÉ PYTLE MODRÉ PYTLE

08. 01. 2021

08. 01. 2021
05. 02. 2021  
05. 03. 2021 05. 03. 2021

16. 04. 2021

 
14. 05. 2021 14. 05. 2021
11. 06. 2021  
09. 07. 2021 09. 07. 2021
06. 08. 2021  
03. 09. 2021 03. 09. 2021
01. 10. 2021  
29. 10. 2021 29. 10. 2021
26. 11. 2021  

 

Textilní odpad

Textilní odpad sbíraný do uzavřených kontejnerů zajišťuje firma Textil Eco a.s., provozovna Boskovice.  

 

Umístění kontejnerů:

Zlobice - u č.p. 13 (stará hospoda), u dětského hřiště v "Ohradě"

Bojanovice - u č.p. 7 (knihovna)

 

Jedlé oleje

Sběr čistých jedlých olejů (beze zbytků ze smažení aj.) v ideálně plastových lahvích (při vhazování do určené nádoby by se např. skleněné obaly mohly poškodit, a tím znehodnotit celý obsah sběrné nádoby) zajišťuje firma Černohlávek OIl.

 

Umístění kontejnerů:

Zlobice - u č.p. 13 (stará hospoda)

Bojanovice - u č.p. 7 (knihovna)

 

Sklo

Skleněný odpad se sbírá do kontejnerů ("zvonů"), a to jak to zvonů zelených - na barevné sklo, tak do zvonů bílých - na čiré sklo. Vývoz kontejnerů zajišťuje firma Biopas s.r.o., Kroměříž

 

Umístění kontejnerů:

Sklo bílé:

Zlobice - u č.p. 13 (stará hospoda), u č.p. 120 (Husének)

 

Sklo barevné:

Zlobice - u č.p. 13 (stará hospoda), u č.p. 120 (Husének)

Bojanovice - u č.p. 7 (knihovna)

 

Kovový odpad

Kovový odpad každoročně sbírá Sdružení dobrovolných hasičů Zlobice, a to vždy na jaře a na podzim, termíny svozů se upřesňují s ohledem na aktuální situaci. Na drobný kovový (víčka od jogurtů, plechovky, víčka od nápojů a jiné kokové obaly od potravin aj.) odpad budou pořízeny sběrné nádoby, které budou umístěny na dnes běžných sběrných místech. Pořízení nádob je v jednání s Mikroregionem Morkovsko.

 

Nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad se odváží cca 4x ročně, vždy 2x v jarních měsících, a poté 2x v podzimních měsících. (většinou březen a duben, září a listopad). Svoz zajišťuje firma EKOTERMEX a.s.

 

 

Biologicky rozložitelný odpad ("zelená hmota")

V období vegetačního růstu, vždy až po vyhlášení začátku termínu svozů, je zelená hmota svážená vždy v pondělí a v pátek (mohou nastat výjimky, na které budou občané upozorněni) po předchozí domluvě buďto přímo s pracovníky obce nebo ohlášením na Obecním úřadě ve Zlobicích v úředních hodinách nebo telefonicky anebo e-mailem.

 

 

 

 

 

 

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.zlobice-bojanovice.cz

Registrujte se zde

 

Meteostanice Zlobice ▼

weathercloud.net

wunderground.com

 

Důležitá telefonní čísla

112 - integr. záchr. systém
155 - služba první pomoci
158 - policie
150 - ohlašovna požárů
1239 - plyn - poruchy
800 225 577 - E.ON - poruchy
573 331 271 - voda - poruchy
607 993 244 - voda - poruchy

Důležitá telefonní čísla.docx (10,6KB, .docx)

Informace pro členy ČSTV

 
 
             
 
 
 
Hlasová funkce je omezena na 200 znaků
 

20. 9. Oleg

Zítra: Matouš

Návštěvnost stránek

226973
Zlobice Bojanovice