Mateřská škola

Mateřská škola Zlobice
Zlobice 77
768 31 Zlobice
Telefon: 573 363 000

www stránka MŠ:  https://www.ms-zlobice.webnode.cz

 

První zařízení pečující o děti ve Zlobicích zřídily v roce 1951 členky JZD v přízemí zlobické školy. Tehdy se mu říkalo "útulek pro děti". V prvních letech útulek pečoval o 20-30 dětí. V roce 1959 došlo k otevření dětského útulku i v Bojanovicích na č. 55 pro 15 dětí ve věku 3-6 let. Bojanovský útulek byl však po roce zrušen a zůstal pouze ve Zlobicích. V roce 1965 měl v péči 28 dětí.
Stávající mateřská škola byla založena z iniciativy svazu žen. Byla otevřena 1. října 1971 v prostorách bývalého učitelského bytu v přízemí zlobické školy. Měla 3 místnosti. Ředitelkou mateřské školy byla Marie Grunová, první učitelkou Margarita Klíčová, obě dojíždějící z Kroměříže. Tohoto roku bylo zapsáno 28 dětí ve věku od 3-6 let. Děti měly zajištěny jednotné přesnídávky. Rodiče přispívali částkou 10,- Kčs měsíčně.

Od roku 1972 přišla nová učitelka Zdena Dovřáková. Pro děti se dovážela teplá strava. Poplatek za oběd platili rodiče podle příjmu a osob v rodině  od 0,50 do 4,- Kčs. Od počátku mateřské školy se děti pod vedním ředitelky Grunové zapojily do řady obecních akcí jako bylo vítání občánků, blahopřání nejstarším občanům, program k MDŽ, vystoupení při oslavách osvobození obce, slavil se Dětský den, konaly se vánoční besídky apod. 

Ve šk. r. 1975/76 byly ve školce dva chlapecké páry dvojčat - chlapci Havelkovi a Barnetovi. V roce 1997 na místo ředitelky nastoupila Danica Matochová, učitelkou byla krátce Miroslava Gregorová, po ní Jana Gardavská. Tohoto roku bylo ve školce 32 dětí. Po zrušení základní školy začaly práce na úpravách budovy pro mateřskou školu. Obec obdržela příspěvek Okresního národního výboru ve výši 100 000,- Kčs, mnoho brigádnických hodin odpracovali zdarma rodiče. Finančně  přispělo také JZD. Mohl být zakoupen nový nábytek, pianino. Od roku 1980 se novou učitelkou stala Ludmila Frkalová. Došlo k úpravám školní zahrady a bylo vybudováno hřiště s malým bazénem. V lednu 1983 onemocnělo celkem 24 z 28 zapsaných dětí planými neštovicemi, což ovlivnilo provoz školky. Od šk. r. 1984/85 nastoupila na místo ředitelky Marie Večerková. Děti nacvičovaly spartakiádní skladbu "Cvičení rodičů a dětí". Byla to činnost namáhavá a náročná jak pro děti tak i pro rodiče. 
  
 Nácvik prováděla učitelka Ludmila Frkalová. Od šk. r. 1987/88 nastoupila do školky nová ředitelka J. Linhartová. Bylo zapsáno 26 dětí, pouze 2 z Bojanovic. V tomoto roce jely děti do školy v přírodě v Rajnochovicích. Ve šk. r. 1989/90 byla do funkce ředitelky ustanovena Blažena Mlčochová. Třídy byly vybaveny novým nábytkem, byl zakoupen nový barevný televizor. V roce 1990 se do přízemí budovy školy, užívné dosud jako dětská poradna přestěhoval Obecní úřad. Ve šk. r. 1991/92 bylo zapsáno 25 dětí. K 1.9.1992 nastoupila na místo ředitelky MŠ Jindřiška Falcmanová ze Zlobic, na místo učitelky Yvetta Frajtová z Bojanovic. Novým vedením byla budována tzv. škola rodinného typu. Dětem je dán dostatečný prostor pro hru, citlivě je rozvíjena všestranná osobnost dítěte, navázán kontakt školy s rodinou dítěte. Děti si mohou nosit z domu své hračky, rodiče se mohou účastnit denního programu apod. V rámci oslav Dne země byly zasazeny na školní zahradě dva javory. V letech 1992 až 1997 proběhla řada zajímavých akcí jako "Drakiády", besídky ke Dni matek, dětské šibřinky aj.

MŠ Zlobice - Třicáté výročí

Učitelka Yvetta Frajová zajišťuje odbornou logopedickou péči. Z důvodu zrušení MŠ ve Věžkách dojíždějí od šk. r. 1993/94 do Zlobic i děti z Věžek. V roce 1996 byly provedeny rozsáhlejší opravy v budově, zejména výměna ústředního topení vč. kotle, podlahových krytin, obkladů, opravy elektroinstalace a další. Na základě obecně závazné vyhlášky vybírala MŠ příspěvky od rodičů na částečnou úhradu nákladů, a to ve výši 3,- Kč na dítě a den na základě doložené docházky. V roce 1997/98 navštěvuje ředitelky MŠ ve Zlobicích stávající ředitelka Marie Polčáková. Novinkou pro děti bylo zavedení výuky hry na zobcovou flétnu, nadále pokračují oblíbené Drakiády, dětské šibřinky apod. Skolka spolupracuje dobře se Sborem pro občanské záležitosti při pořádání společenských akcí. Ve školním roce 1998/99 navštěvovalo školku 24 dětí (17 dětí ze Zlobic,  z Bojanovic, z Věžek a  1 z Měrůtek). Doufejme jen, že celostátní pokles porodnosti nebude zamenat pro naši obec ohrožení existence mateřské školy, na jejíž vybudování a udržení dobré úrovně vybavenosti byly vynaloženy nemalé finanční prostředky.


 

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.zlobice-bojanovice.cz

Registrujte se zde

 

Meteostanice Zlobice ▼

weathercloud.net

wunderground.com

 

Důležitá telefonní čísla

112 - integr. záchr. systém
155 - služba první pomoci
158 - policie
150 - ohlašovna požárů
1239 - plyn - poruchy
800 225 577 - E.ON - poruchy
573 331 271 - voda - poruchy
607 993 244 - voda - poruchy

604 338 358 - Pošta Partner

Důležitá telefonní čísla.docx (10,6KB, .docx)

Informace pro členy ČSTV

       
 
 
 
Hlasová funkce je omezena na 200 znaků

25. 9. Zlata

Zítra: Andrea

 

Pomoc Ukrajině

Pomoc dodávky energií

Seniorská obálka

Hlášení rozhlasu

Integrovaná doprava Zl. kraje

 11.10.2022

 

Projekty

financované

pomocí dotací

 

2020 - Dotace - MK Přihlásek, Zlobice

2020 - Dotace - Výsadba u poldru Zlobice

2020 - Dotace - Zvodnělý poldr Zlobice

2020 - Dotace Zlínského kraj - TJ Sokol Zlobice + foto

2019 - Protipovodňová opatření Zlobice.pdf

2018 - Dotace - Pořízení kompostérů a drtiče pro obec Zlobice.Pdf

2016 - Dotace z rozpočtu Zlínského kraje-zásahové vybavení.pdf 

Poděkování Zlínskému kraji - JSDH.pdf

2013 - Poděkování Zlínskému kraji-hasičská stříkačka.Pdf   

Poděkování kříž Zlobice  

                    Poděkování - kříž Zlobice.docx (450,2KB, .docx)

         

   Charita pomáhá  spolu to zvládneme   

                  Charita pomáhá.Pdf (244,4KB, .Pdf)

portal.gov.cz

www.mestaobce.cz

Telefonní seznam

phone.quick.cz

www.czechpoint.cz

 
 
       
 
 
 
Hlasová funkce je omezena na 200 znaků

Návštěvnost stránek

282567
Zlobice Bojanovice