Poskytnuté informace v roce 2013

Vyplacená částka za zastupování obce ve věci exekuce.pdf

Kopie smlouvy na ochranu obecního úřadu.pdf

Měsíční finanční prostředky na provoz kompostárny.pdf

Pořizování úředních záznamů.pdf

Finanční prostředky na soudní spor.pdf

Chodník Zlobice-Bojanovice.pdf

Zápis ze zasedání rady obce dne 21. 8. 2013.pdf

Zápis z rady obce dne 31. 7. 2013.pdf

Zápis rady obce ze dne 10. 9. 2013.pd

Zápis rady obce ze dne 29. 4. 2013.pdf

Smlouva o pronájmu pozemku.pdf

Zápis rady obce konané dne 29. 5. 2013.pdf

Zápis rady obce ze dne 4. 6. 2013.pdf

Kontrola nádob na odpad.pdf

Částka na údržbu zeleně.pdf

Územní plán obce.pdf

Zápis rady obce ze dne 24. 9. 2013.pdf

Předávání podnětů ZO.pdf

Neposkytnutá informace.pdf

Řešení žádosti o odkup pozemku.pdf

Deník přijatých faktur.pdf

Zasedání rady ve IV. čtvrtletí 2012.pdf

Řádná údržba obecního hřbitova.pdf

Pracovníci na obecně prospěšné práce.pdf

Řešení situace volně pobíhajícího psa.pdf

Schůzka za účasti pracovníka KUZL o nájemní smlouvě o nájemní místo.pdf

Vybudování odpadu u kohoutku na vodu na hřbitově.pdf

Publikace VOP ke smlouvě o hrobovém místě.pdf

Kopie publikace ke smlouvě.pdf

Informace z usnesení rady.pdf

Oprava a zabezpečení díry.pdf

Oprava díry před č. p. 19.pdf

Zasedání rady v srpnu.pdf

Pozemek na kompostárnu.pdf

Provoz kompostárny.pdf

Zasedání rady v červenci.pdf

Zastupování ve vymáhání půjček, zasedání rady květen.pdf

Splácení půjčky.pdf

Možnost jiné nájemní smlouvy.pdf

Dotazník ke změně územního plánu.pdf

Návrh závěrečné zprávy.pdf

Ostraha obchodu.pdf

Poskytování informací prostřednictvím internetových stránek www.informaceprovsechny.pdf

Zasedání rady duben, úhrada soudních nákladů.pdf

Materiál k jednání.pdf

Výběrové řízení.pdf

Nájemní smlouva o hrobových místech.pdf

Cena návrhu stavby.pdf

Splácení půjčky na provoz obchodu.pdf

Kopie smlouvy.pd

Účast na zasedání rady.pdf

Odměna ředitelky MŠ.pdf

Oprava kanalizace.pdf

Výše měsíčních odměn.pdf

Údržba zastávky a chodníků.pdf

Částka vyplacená za zastupování obce.pdf

Pracovní úvazky zaměstnanců.pdf

Výpis hlavní knihy.pdf

Náklady na Zloboj.pdf

Jmenné složení zastupitelstva.pdf

Volby.pdf

Žádost prázdného obsahu.pdf

Prázdná žádost.pdf

Prázdná žádost emailem.pdf

Žádost bez obsahu.pdf

Prázdná žádost bez obsahu.pdf

Limit nádob na odpad.pdf

Žádost o zápis z rady.pdf

Celková částka vyplacená účetním a hospodářkám za rok 2012.pdf

 

 

 

 

 

 

Zlobice Bojanovice