Poskytnuté informace v roce 2014

      Náklady na funkčnost rady

      Náklady na provoz kompostárny

      Zápis z jednání  kontrolního výboru konaného dne 13. 2. 2014

      Kopie podepsané smlouvy o hřbitovní místo mezi Obcí Zlobice a žadatelem

      Vyjádření předsedy okresního soudu ke jmenování přísedícího soudu za obec

      Celková částka vyplacená účetním a hospodářkám za rok 2013

      Celková částka vyplacená účetním a hospodářkám za rok 2011

      Zápis rady obce Zlobice ze dne 17. 12. 2013

      Dotčení pozemků v rámci územního plánování.pdf

      Vymáhání částky určené soudem Kroměříž, zasedání rady obce v dubnu.pdf

      Vymáhání nedoplatku poplatků.pdf

      Zápis z rady obce - únor 2014.pdf

      Zápis rady obce za měsíc březen 2014.pdf

      Kopie zprávy o rozdělení odměn pro členy výborů.pdf 

      Rozdělení odměn pro členy výborů.pdf

      Smlouva na pojištění hřbitova.pdf

      Bankovní kniha.pdf

      Částka za zbourání nemovitosti.pdf

      Investiční plány, seznam stavebních projektů.pdf

      Jména konkrétních osob.pdf

      Kopie kupní smlouvy na rodinný dům.pdf

      Nahlížení do registru.pdf

      Odměna ředitelce mateřské školy Zlobice.pdf

      Otevření podatelny v době čerpání řádné dovolené.pdf

      Poničení hrobového místa.pdf

      Projednání rozsudku na ZO.pdf

      Projekt na chodník.pdf

      První 2 strany bankovní knihy.pdf

      Příspěvěk na provoz prodejny smíšeného zboží.pdf

      Rada obce IV. čtvrtletí 2013.pdf

      Udělení dotace.pdf

      Výběr důchodců k besedě.pdf

      Vyřizování nezaplacených půjček.pdf

      Zakoupení bytového domu.pdf

      Zasedání rady v lednu a únoru 2014.pdf 

      Celková částka za zastupování v soudním sporu.pdf

      Doklad o zaplacení místního poplatku z března 2011.pdf

      Doklad o zaplacení místního poplatku z března 2012.pdf

      Doklad o zaplacení místního poplatku z března 2013.pdf

      Investiční plány, seznam st. projektů.pdf

      Nesplacené části úvěru.pdf

      Vyplacená částka za právní zastupování.pdf

      Zastupování obce.pdf

      Kopie smlouvy mezi obcí a pojišťovnou na pojištění hřbitova.pdf

      Zpráva o rozdělení odměn pro členy výborů.pdf

      Parcelní číslo kompostárny.pdf  

      Smluvní pokuty za nezaplacení úvěru.pdf

      Celkové vyplacené částky za práci účetních a hospodářek v letech 2011, 2012 a 2013.pdf

      Jednání rady srpen, celková částka za rekonstrukci MŠ.pdf

      Opakovaná žádost na rekonstrukci MŠ včetně vybavení a prací.pdf

      Zápis z jednání rady 3. 12. 2014.pdf

      Kopie zápisu z jednání rady za Listopad.pdf

      Celková částka za rekonstrukci mateřské školy.pdf

5. 8. Kristián

Zítra: Oldřiška

 

Hlášení rozhlasu

31.7.2020

Hlášení rozhlasu

Aktuality

leták ZK_změny v dopravě od 15.12.pdf

FÚ - informace k daňovým přiznáním za 2020.pdf      

     

 

 

Projekty

financované

pomocí dotací

 

2020 - Dotace Zlínského kraj - TJ Sokol Zlobice + foto

2019 - Protipovodňová opatření Zlobice.pdf

2018 - Dotace - Pořízení kompostérů a drtiče pro obec Zlobice.Pdf

2016 - Dotace z rozpočtu Zlínského kraje-zásahové vybavení.pdf 

Poděkování Zlínskému kraji - JSDH.pdf

2013 - Poděkování Zlínskému kraji-hasičská stříkačka.Pdf   

  

 Poděkování kříž Zlobice  

                    Poděkování - kříž Zlobice.docx (450,2KB, .docx)

         

   Charita pomáhá  spolu to zvládneme   

                  Charita pomáhá.Pdf (244,4KB, .Pdf)

portal.gov.cz

www.mestaobce.cz

Telefonní seznam

phone.quick.cz

www.czechpoint.cz

Návštěvnost stránek

206278
Zlobice Bojanovice