Rozpočet

Rozpočet roku 2016

Příjmy

Plán Skutečnost
Daňové příjmy 6 485 000,- 7 025 909,-
Nedaňové příjmy 258 000,- 463 915,-
Kapitálové příjmy 0,- 8250,-
Dotace 384 000,- 815 457,-
Financování 0,- 0,-
Celkem 7 127 000,- 8 313 531,-

Výdaje

Plán Skutečnost
Běžné výdaje 6 196 500,- 5 670 270,-
- školství 170 000,- 276 000,-
- kultura 120 700,- 91 455,-
- nakládání s odpady 657 000,- 540 471,-
- místní hospodářství 2 326 000,- 1 648 663,-
- státní správa a samospráva 2 025 800,- 1 668 433,-
- ostatní 897 000,- 1 445 248,-
Kapitálové výdaje 930 500,- 549 996,-
Financování 0,- 0,-
Celkem 7 127 000,- 6 220 266,-

 

Rozpočet roku 2015

Příjmy

Plán Skutečnost
Daňové příjmy 5 822 100,- 6 646 232,-
Nedaňové příjmy    226 600,-    329 725,-
Kapitálové příjmy              0,-       6 300,-
Dotace    380 100,- 6 843 378,-
Financování              0,-               0,-
Celkem 6 428 800,- 13 825 636,-

Výdaje

Plán Skutečnost
Běžné výdaje  6 063 800,-    6 774 507,-
- školství     179 000,-      179 000,-
- kultura     120 700,-        88 516,-
- nakládání s odpady    643 000,-      522 941,-
- místní hospodářství  2 053 800,- 2 285 764,-
- státní správa a samospráva  1 949 800,-   1 792 250,-
- ostatní 1 117 500,- 1 906 036 ,-
Kapitálové výdaje    365 000,-    6 149 754,-
Financování              0,-                0,-
Celkem 6 428 800,- 12 924 261,-

 

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.zlobice-bojanovice.cz

Registrujte se zde

 

Meteostanice Zlobice ▼

weathercloud.net

wunderground.com

 

Důležitá telefonní čísla

112 - integr. záchr. systém
155 - služba první pomoci
158 - policie
150 - ohlašovna požárů
1239 - plyn - poruchy
800 225 577 - E.ON - poruchy
573 331 271 - voda - poruchy
607 993 244 - voda - poruchy

604 338 358 - Pošta Partner

Důležitá telefonní čísla.docx (10,6KB, .docx)

Informace pro členy ČSTV

       
 
 
 
Hlasová funkce je omezena na 200 znaků
Zlobice Bojanovice