Rozpočet

Rozpočet roku 2016

Příjmy

Plán Skutečnost
Daňové příjmy 6 485 000,- 7 025 909,-
Nedaňové příjmy 258 000,- 463 915,-
Kapitálové příjmy 0,- 8250,-
Dotace 384 000,- 815 457,-
Financování 0,- 0,-
Celkem 7 127 000,- 8 313 531,-

Výdaje

Plán Skutečnost
Běžné výdaje 6 196 500,- 5 670 270,-
- školství 170 000,- 276 000,-
- kultura 120 700,- 91 455,-
- nakládání s odpady 657 000,- 540 471,-
- místní hospodářství 2 326 000,- 1 648 663,-
- státní správa a samospráva 2 025 800,- 1 668 433,-
- ostatní 897 000,- 1 445 248,-
Kapitálové výdaje 930 500,- 549 996,-
Financování 0,- 0,-
Celkem 7 127 000,- 6 220 266,-

 

Rozpočet roku 2015

Příjmy

Plán Skutečnost
Daňové příjmy 5 822 100,- 6 646 232,-
Nedaňové příjmy    226 600,-    329 725,-
Kapitálové příjmy              0,-       6 300,-
Dotace    380 100,- 6 843 378,-
Financování              0,-               0,-
Celkem 6 428 800,- 13 825 636,-

Výdaje

Plán Skutečnost
Běžné výdaje  6 063 800,-    6 774 507,-
- školství     179 000,-      179 000,-
- kultura     120 700,-        88 516,-
- nakládání s odpady    643 000,-      522 941,-
- místní hospodářství  2 053 800,- 2 285 764,-
- státní správa a samospráva  1 949 800,-   1 792 250,-
- ostatní 1 117 500,- 1 906 036 ,-
Kapitálové výdaje    365 000,-    6 149 754,-
Financování              0,-                0,-
Celkem 6 428 800,- 12 924 261,-

 

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.zlobice-bojanovice.cz

Registrujte se zde

 

Meteostanice Zlobice ▼

weathercloud.net

wunderground.com

 

Důležitá telefonní čísla

112 - integr. záchr. systém
155 - služba první pomoci
158 - policie
150 - ohlašovna požárů
1239 - plyn - poruchy
800 225 577 - E.ON - poruchy
573 331 271 - voda - poruchy
607 993 244 - voda - poruchy

604 338 358 - Pošta Partner

Důležitá telefonní čísla.docx (10,6KB, .docx)

Informace pro členy ČSTV

       
 
 
 
Hlasová funkce je omezena na 200 znaků

23. 9. Berta

Zítra: Jaromír

 

Pomoc Ukrajině

Pomoc dodávky energií

Seniorská obálka

Hlášení rozhlasu

Integrovaná doprava Zl. kraje

 11.10.2022

 

Projekty

financované

pomocí dotací

 

2020 - Dotace - MK Přihlásek, Zlobice

2020 - Dotace - Výsadba u poldru Zlobice

2020 - Dotace - Zvodnělý poldr Zlobice

2020 - Dotace Zlínského kraj - TJ Sokol Zlobice + foto

2019 - Protipovodňová opatření Zlobice.pdf

2018 - Dotace - Pořízení kompostérů a drtiče pro obec Zlobice.Pdf

2016 - Dotace z rozpočtu Zlínského kraje-zásahové vybavení.pdf 

Poděkování Zlínskému kraji - JSDH.pdf

2013 - Poděkování Zlínskému kraji-hasičská stříkačka.Pdf   

Poděkování kříž Zlobice  

                    Poděkování - kříž Zlobice.docx (450,2KB, .docx)

         

   Charita pomáhá  spolu to zvládneme   

                  Charita pomáhá.Pdf (244,4KB, .Pdf)

portal.gov.cz

www.mestaobce.cz

Telefonní seznam

phone.quick.cz

www.czechpoint.cz

 
 
       
 
 
 
Hlasová funkce je omezena na 200 znaků

Návštěvnost stránek

282436
Zlobice Bojanovice